Standart Klima Santrali

Termofan “TKS” modeli standart tip klima santralleri 26 değişik büyüklükteki modellerden meydana gelmektedir ve 1.500 m3/h ile 120.000 m3/h arasında hava debilerini kapsamaktadır. En küçük standart model TKS 7-7 olup dıştan dışa 710×710 mm dış kesit ölçülerine sahiptir. En büyük standart model TKS 22-22 dış kaset ölçüleri 2235mm x 2235mm’dir. Büyük debilerde özel ölçü imalat yapılabilmektedir.

Hijyenik Klima Santrali

Termofan “TKS” modeli hijyenik klima santrallari günümüzün ilerleyen klima teknolojisinin bir gereksinimi olarak, özellikle ameliyathaneler, doğum odaları, yoğun bakım odaları, elektronik ve optik sanayi gibi yüksek iç hava kalitesi (IAQ) ve partiküllerden arındırılmış ortam gereksiniminde olan, US Federal Standart 209E’ye göre Class-1 ila Class-100.000, EN ISO 14644-1’e göre M1.5 ila M6.5 ve Alman VDI 2803/1’e göre Class-0 ila Class-7 olarak sınıflandırılmış olan mahallerin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmıştır ve imal edilmektedir.

Havuz Nem Alma Santrali

Termofan “THNS” tipi paket üniteler kapalı yüzme havuzlarında satıh buharlaşmasından meydana gelen aşırı nemi gidermek ve havuz mahallinde yıl boyunca optimum konforu temin etmek üzere tasarlanmış özel klima santrallarıdır. Bağıl nemin %60’ın üzerine çıkması yalnız konfor şartlarını bozmakla geri kalmamakta, buna ilaveten duvar ve pencerelerde yoğuşmanın meydana gelmesine neden olmakta, mahal dahilindeki tüm tesisat elemanlarına da zarar vermektedir.

Termofan “THNS” serisi santrallar havuz dahilinde en yüksek konfor şartlarını temin, gerektiği zamanlarda yüksek mutlak nemin giderilmesini temin amacıyla tasarlanmış paket tip klima üniteleridir.

Termofan “THNS” tipi klima cihazları bünyelerinde soğutma devresi, elektrik kumanda panosu ve programlanabilir otomatik kontrol donanımına haiz olduklarından çalıştırılmak için gerekli elektrik tesisatının bulunacağı mahalle getirilmesinden başka bir şeye gerek duymazlar.