THNS tipi paket üniteler kapalı yüzme havuzlarında yüzey buharlaşmasından meydana gelen aşırı nemi gidermek ve havuz mahalinde yıl boyunca optimum konforu temin etmek üzere tasarlanmış özel klima santralleridir. Bağıl nemin %60’ın üzerine çıkması yalnız konfor şartlarını bozmakla kalmamakta, buna ilaveten duvar ve pencerelerde yoğuşmanın meydana gelmesine neden olmakta, mahal dahilindeki tüm tesisat elemanlarına da zarar vermektedir. THNS serisi santraller havuz dahilinde en yüksek konfor şartlarını ve gerektiği taktirde yüksek mutlak nemin giderilmesini temin amacıyla tasarlanmış paket tip klima üniteleridir. THNS tipi klima cihazları bünyelerinde soğutma devresi, elektrik kumanda panosu ve programlanabilir otomatik kontrol donanımına haiz olduklarından çalıştırılmak için gerekli elektrik tesisatının bulunacağı mahale getirilmesinden başka bir şeye gerek duymazlar.