THRV serisi ısı geri kazanım cihazlarında geleceğin standartları göz önünde bulundurularak bir gövde yapısı oluşturulmuştur. Özellikle cihazın verim kriterlerinin günümüz standartlarının üzerinde olması için tasarım yapılmıştır. Enerji tüketimi öneminin gün geçtikçe arttığı günümüzde cihaz içi basınç kayıpları minimize edilerek enerji tüketimleri aşağı çekilmiştir. THRV serisi ısı geri kazanımlarda yer alan fanların yerleşim şekli sayesinde cihaz içerisinde türbülans oluşumlarının önüne geçilmiştir. Kompakt bir yapıda olan THRV serisi ısı geri kazanım cihazları aynı zamanda düşük hava hızlarına da sahiptir. Bu şekilde cihaz içerisinde hem düşük cihaz içi basınç kayıpları yakalanmış olup, aynı zamanda cihazın yüksek verimli olması sağlanmıştır. Isı geri kazanımlarda cihazların çalışması esnasında yoğuşma oluşması durumunda oluşan yoğuşmayı drene etmek için cihazda drenaj çıkışı bulunmaktadır.