THKS modeli hijyenik klima santralleri günümüzün ilerleyen klima teknolojisinin bir gereksinimi olarak, özellikle ameliyathaneler, doğum odaları, yoğun bakım odaları, elektronik ve optik sanayi gibi yüksek iç hava kalitesi (IAQ) ve partiküllerden arındırılmış ortam gereksiniminde olan, US Federal Standart 209E’ye göre Class-1 ile Class-100.000, EN ISO 14644-1’e göre M1.5 lla M6.5 ve Alman VDI 2803/1’e göre Class-0 ile Class-7 olarak sınıflandırılmış olan mahallerin ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmış ve imal edilmiştir.

        THKS model klima santralleri DIN 1946-4 ve EN 13053’e uygundur. Santral içleri toz birikimine neden olabilecek hiçbir çıkıntıya sahip olmaksızın düz yüzeylerden meydana gelmektedir. Ek yerleri de silikon contayla doldurulmakta ve toz birikimine mani olunmaktadır. Yıkanabilir bir iç yüzeye sahip olan bu santrallar son derece hijyenik bir yapıya sahiptir.

        Toplam 26 modelde üretilen THKS tipi santralların hava debileri 1.520 m3/h – 39.200 m3/h arasında değişmektedir. Ancak özel talep üzerine daha büyük debilerde özel tasarım ve üretim gerçekleştirilebilmektedir.