Fabrikalar, atölyeler, garaj, hangar, spor salonları gibi ısıtma ihtiyacı olan büyük hacimlerde kullanılabilen cihazlardır. Kaynak olarak değişik rejimlerdeki sıcak su, buhar ve elektrik enerjisi kullanılabilir. Cihazların çalışacağı mekan yüksekliği 4m’ye kadar olan yerlerde aksiyal fanlı TITA serisi, 4m’den daha yüksek hacimlerde ise radyal fanlı TIDA serisi apareylerin kullanılması daha uygun olmaktadır.