Servislerimize ulaşılabilirlik, çalışma gün ve saatlerimiz hakkındaki memnuniyet düzeyiniz
Servis yetkilimizin bildirimleriniz karşısında size karşı tutum ve davranışlarından memnuniyet düzeyiniz
Teknik servis personelimizin tutum ve nezaketinden memnuniyet düzeyiniz
Teknik servis personelimiz arızaya gereken zamanda müdahale etti mi?
Teknik servis personelimiz arızayı tek seferde tespit etti mi?
Teknik servis personelimizin arızayı gidermesi konusundaki yetkinliği sizi tatmin etti mi?
Teknik servis personelimiz arıza hakkında ve arıza giderildikten sonra gerekli bilgilendirmeyi yaptı mı?
Teknik servis peronelimiz sizin isteklerinize tam anlamıyla cevap verebildi mi?
Şikayetlerinizi firmamıza rahatlıkla iletebiliyor ve çözüm alabiliyor musunuz?